Тосты казакша на свадьбу

Құттықтау, тiлектер: Құдалық — со сватовством

kazak446

Кұрметті құда…., құдағи….

Таудан аққан тасбұлақтың суы қандай мөлдір, қандай таза! Сәт сайын жаңарып
жатқан ағын суда мін бар ма? Біз үшін сіздердің жаңдарыңыз да дәл осындай — сәт
сайын жаңарып жататын кірсіз әлем! Баламыздың көңілі кұлапты, қызымыздың жаны
ұнатты — екі асыл қосылды! Бақ ауысады, ырыс жұғысады деген, жұрнағымыздың
жапырағы жайылып, тамыры тереңдегей! Сіздерге ұқсаған елдің қамын ойлайтын
аптал азаматтар болсын, құдалар!

Екі үкіміз теңін тапты деп менің жүрегім қуаныштан жарылғалы тұр. Тең-теңімен
деген емес пе! Осы қуаныш тілегімді «Бәрін сәтімен орайластырған Жаратушы
баянды бақыт берсін» деп аяқтағым келеді. Дәмнен, сусыннан, тағамнан алыңыздар!

Уважаемые, сват _____ и сватья _________!

Как прозрачна и чиста вода из родника, который течёт с гор! Разве может быть
недостаток в проточной обновляющейся с каждой минутой воде? Для нас ваша душа
именно такая – чистый мир, который обновляется с каждой минутой! Наш сын
проявил желание, а дочь ответила симпатией – вот так сблизились два дорогих
человека! Как говориться счастье переменчиво, но оно и передается, пусть листья
молодого дерева растянуться широко, а корни пустит глубоко! Сваты наши, пусть
будет много таких людей как вы, которые думают о будущем своей страны!

Мое сердце разрывается от счастья, ведь наши дети нашли свое счастье. Как
говорится, они друг другу пара! Я свое радушное пожелание хочу закончить этими
словами: «Пусть Создатель, который так все задумал, пошлет им плодотворное
счастье!» Угощайтесь, столы накрыты!

kazak447

Бекзаттарым-ай, Жекжаттарым-ай,
Жекжат болып ауылыма кеп жатқаның-ай!
«Бала бақытын қыздан іздейді,
Қыз бақытын түзден іздейді»
деген екен дана бабаларымыз.

Біздің қызымыз бақытын сіздің шаңырақтан іздеп
келді. Үлпілдеген үкіміз бізден — өтті, сіздерге — жетті.
«Жібекті түте алаған жүн етеді» дейді.
Жүн етсеңіз де, гүл етсеңіз де еңдігі
жауапкершілік — Сіздерде, кұдалар!

Друзья мои и родственники, я рад, что вы приехали к нам в аул! Как говорили
наши предки «Парень ищет счастье в девушке, а девушка на чужбине». Наша дочь
пришла искать свое счастье у вас дома. Наша нежная девочка уходит от нас, и
приходит к вам. Как говорится: «Кто умело обращается с шелком, тот сможет
справиться и с шерстью». А будет наша дочь шерстью или цветком, это уже в ваших
руках, сваты!

Байлық, дәулет, бақыт туралы әңгіме қандай көп. Сондайдың бірінде «Бай —
байға кұяды, сай — сайға кұяды, шұқанаққа түк жоқ» депті бір ел ішінде
жүрген елеусіз Дана. Екінші бір Дана «Бай мен бай құда болса арасында
дәнекер болып жорға жүреді, кедей мен кедей кұда болса арасында дәнекер болып
дорба жүреді, бай мен кедей құда болса бір-біріне қарай зорға жүреді» депті.
«Барлық не дегізбейді, жоқтық жегізбейді».

Как много рассказов о богатстве, достатке и счастье. Один мудрец сказал: «Богач
льет богачу, овраг – оврагу, а рытвине ничего» Другой мудрец сказал: «Если
богатый становится сватом богача, их посредником будет ловкач, если бедный
становится сватом бедняка, их посредником становится сума, а если богатый
становится сватом бедняка они друг к другу идут с неохотой». «Что только не
позволит говорить богатство, чего только не заставит есть голод».

kazak448

Ұл-қызымыз «тереземіз тең» деп төсекте басы қосылса — ие тұрыс бар, ендеше
төскейде малымыз қосылсын. Төрге шығыңыз, сырласып жанымыз қосылсын! Досымыз
қуанып, дұшпанымыз тосылсын! Таудан құлаған егіз арна қосылды — аяғы теңіз
болғай! Бауда ойнаған екі құлынымыз бір ноқтаға бас сұқты — аяғы сегіз болғай!

Біздің ұлымыз — Сіздікі, Сіздің гүліңіз — біздікі! Барша гүлдің сыйлайтын
ләззаты — бір, сұлулық. Ұл-қыз — перзент, ортақ немере сүйіп құанышымызды бір
етелік! Көзіміздің ағы менен қарасы қос қошақанымыздың бақыты үшін келіңіз, төс
түйістіріп құшақтасайық, құдалар!

Төреленіп терге шыққандарыңыз кұтты болсын!

Наши дети по обоюдному согласию воссоединились, так чего же мы стоим, давайте
дружить. Милости просим, пусть воссоединятся наши сердца! Пусть друзья наши
возрадуются, а враги страдают! Два горных русла воссоединились, так пусть они
станут морем. Сегодня их двое, пусть в будущем их станет восемь!

Наш сын – ваш сын, ваша дочь теперь наша дочь! У каждого цветка только одно
удовольствие, дарить свою красоту. Пусть рождение внуков принесет нам общую
радость! Ради счастья наших детей, давайте обнимемся сваты!

Поздравляем Вас, с вашим почетным местом!

Қазақтың бір сөзінің қатесі жоқ:

Алдымен бауыздау құда, кейін қылауы түспеген құда, сосын белгілі бел құда,
кейін Абай жарықтық қаһарлы қысқа теңеген кәрі құда болады екен. Абай атамыз
кәрі құдадан қаймыққан, санасқан. Себебі кәрі кұда іші-бауыры араласа келе
бауырына айналып барлық сырын біліп қояды. Шынымен білек сыбанып кіріссе —
біліп айтады, батырып, жаныңды ауыртып, бетті тіліп айтады. Яғни, дос болып
жылатып айтады. Абай-дана міне осы құданы айтқан.

Как говорят казахи, а они всегда говорят правильно (в тему):

Сперва, вы уважаемые сваты, затем новые сваты, после родные сваты, ну а в конце
вы старые сваты. Даже великий Абай всегда почитал, считался и уважал старого
свата. Потому что старый сват, на протяжении долгого времени общаясь с вами,
становится вам почти родственником, узнает многие ваши секреты. А если он
захочет, сможет так сказать, что затронет вашу душу, а может и пристыдить. Он
поступает как настоящий друг. Вот таким описывал великий Абай старого свата.

kazak449

«Жігіттің үш жұрты болады» деп жатады. Дегенмен жақсы болса кұдаларын
да бір жұртың екені Айдан да анық. Ақылды құдаң — құрдасың, ақылды кұдағиың —
сырласың емес пе! Құрметті, қымбатты құдалар! Қазақтың «Асауды — ноқта,
құданы — құдай қосады», «Күйеу — жүз жылдық, құда – мың жылдық»
деген нақылында бір мысқал қоспа сөз жоқ. Біз де құдай қосып құда болдық,
Сапеке! Күйеу бала мен келіннің — екі жастың ғұмыры жүз жылдық болсын!
Құдалығымыз мың жылдық болсын!

Говорят, что «У джигита три родни». Понятно, что хороший сват это один из его
родни. Умный сват – твой друг-сверстник, умная сватья – твоя задушевная
подруга. Уважаемые и дорогие сваты! В изречениях казахов «Сватов соединяет сам
Бог» и «Муж – на сто лет, сваты на тысячу лет» нет ничего лишнего. Сапеке, нас
с вами соединил сам бог! Вашему зятю и моей невестке дай бог сто лет прожить. А
нашему сватовству тысячу!

Источник

Тосты казакша на свадьбу

Эвакуатор Миасс, Эвакуатор Чебаркуль

Услуги перфоратора. Услуги отбойный молоток

мтс. +7 9124076666
т2. +7 9049463666

Вызвать сантехника на дом. Вызвать электрика на дом

Содержание материала

Свадебные поздравления на казахском языке.

Поздравления на казахском языке со сватовством.

Құдалық құттықтаулар мен тілектер.

Говорят, что «У джигита три родни». Понятно, что хороший сват это один из его родни. Умный сват – твой друг-сверстник, умная сватья – твоя задушевная подруга. Уважаемые и дорогие сваты! В изречениях казахов «Сватов соединяет сам Бог» и «Муж – на сто лет, сваты на тысячу лет» нет ничего лишнего. Сапеке, нас с вами соединил сам бог! Вашему зятю и моей невестке дай бог сто лет прожить. А нашему сватовству тысячу!

Друзья мои и р о д с т в е н н и к и, я рад, что вы приехали в наш аул. Как говорили наши предки «Парень ищет счастье в девушке, а девушка на чужбине». Наша любимая дочь пришла искать свое счастье у вас дома. Наша нежная девочка уходит от нас,, приходит к вам. Как говорится: «Тот кто умело обращается с шелком, тот и сможет справиться и с шерстью»,. А будет наша дочь шерстью или красивым цветком, это уже в ваших руках, сваты.

Екі үкіміз теңін тапты деп менің жүрегім қуаныштан жарылғалы тұр. Тең—теңімен деген емес пе. Осы қуаныш тілегімді «Бәрін сәтімен орайластырған Жаратушы баянды бақыт берсін » деп аяқтағым келеді.. Дәмнен, сусыннан, тағамнан алыңыздар.

Говорят казахи, а они говорят правильно (всегда в тему):
Сперва вы уважаемые сваты, затем новые сваты, после родные сваты, ну а в самом конце вы старые сваты. Даже сам великий Абай всегда почитал, считался и уважал старого свата. Потому что старый сват, на протяжении долгого времени общаясь с вами, становится вам почти близким родственником, узнает многие ваши секреты. А если он захочет, сможет так сказать, что затронет всю вашу душу, а может и пристыдить. Он поступает как настоящий друг. Вот таким описывал великий Абай старого свата.

Төреленіп терге шыққандарыңыз кұтты болсын!

Поздравляем Вас, с вашим почетным местом.

Мерейтой құттықтаулар мен тілектер,

Поздравления казахские.

Мынау бізге көршілес жатқан орыс ұлтында «Қарапайым өмір сүрген жан жүз жасайды» деген сөз бар. Осынау қарапайым ойдың астарында мейірімді, жүрегі таза, қиналған сәтте қол үшін беруге дайын тұратын, құдайдан қорқатын қанағатшыл да иманды адам туралы қаншама түсінік жатыр десеңізші.

Аса құрметті. Сен де сондай мадаққа лайық қарапайым өмір сүретін жанның бірісің. Бүгін Саған осындай дастарханың 1O0 жасқа толғаныңда да кеңінен жайылсын деген тілек арнағым келеді.

Многоуважаемый _______ ты достоин всего вышесказанного. И тогда, когда тебе исполняетсяся 100 лет, пусть будет накрыт такой же дастархан.

Бала шақтан кеудеңде таласты үміт,
Қаныңда жоқ әу бастан оғаш қылық
Өз күшіңмен келесің асыл аға,
Бақытыңды сәтімен қаластырып.

С детства ты всегда о многом мечтал, и в тебе никогда,никогда не были плохие качества. И благодаря этим качествам,своим мечтам ты много добился в своей жизни. Благое дело праздновать свой юбилей в кругу семьи и своих друзей, родственников, знакомых. Плыви по этой реке-жизни и доживи до 100 лет.

Несібе үзіп әр күннің үлесінен,
Шыға білдің әр істің үдесінен.
Пәленше Пәленнұрым ұлы деген,
Жұртымызға әйгілі бір есім ең.

Менің ағам осындай бүгін альп бәйтерек,
Тұрған шағы саралап
өткен жолын қайта кеп.
Жиырма бес пен қырықтың арасында жоғалған,
Қайран жігіт күндері жіберетін жайпап от.

Шақырғаны осында – ауыл, елі-аймағы,
Қазақтардьң бетке ұстар
бағланы мен қаймағы.
Желкесіне жетпістің жеткерді Алла, шүкір деп
Құтты болсын, еліне ақ дастархан жайғаны.

Қайырымды қолын созған сан досқа,
Бұл адамға жыр жазбадым мен босқа.
Бұл ағама арналатын сөз басқа,
Бұл ағама айтылатын ән басқа!

Қоныс той құттықтаулар мен тілектер,

Источник

Свадебные тосты и пожелания на казахской свадьбе

Тема сборника: Свадебные тосты и пожелания на казахской свадьбе. Живите с улыбкой, в тепле и добре, всегда готовы, чтобы были протянуть друг другу руку. Только в поддержке сможете многое преодолеть и не расстаться никогда.

Мое благословение, поздравления и добрые пожелания. Я желаю вам всего самого лучшего на все годы вперед.

Красивым супругам красивой жизни! Пусть жизнь будет просто сказкой!

Жизнь никогда не стоит на месте, она всегда меняется. Хорошо, когда её сами меняют, подстраивают под себя. Поздравляем вас со свадьбой и желаем, чтоб вы были настоящими творцами своего семейного счастья. Будьте довольны всем и наслаждайтесь своей любовью.

Поздравляю, дорогие молодожёны. Теперь вы ступили на единую тропу жизни, вы связали одной нитью две своих судьбы. И я желаю, чтобы эта нить никогда не порвалась, чтобы тропка ваша приводила вас к успеху и большому счастью. Желаю, чтобы ваша любовь смогла преодолеть любые трудности и сделать вашу жизнь чудесной.

Поздравляю с днем свадьбы, сладкая парочка! Пусть ваш первый общий праздник станет верным началом счастливой семейной жизни!

Дорогие наши новобрачные, поддерживайте друг дружку, радуйте, цените и уважайте. Светлой и доброй вам жизни!

С днем свадьбы! Желаю вам через всю вашу жизнь пронести этот светлый момент соединения ваших любящих сердец и сохранить ту страсть друг к другу, которая пылает в ваших сердцах в этот момент.

Поздравляю с великим и счастливым днём в вашей жизни, с важным шагом — с заключением брака пред Богом. Желаю вам, дорогие, всю жизнь прожить в любви и мире, достатке и благе, счастье и радости, понимании и верности. Дай Бог вам здоровых деток и крепкой семьи.

Поздравляю вас, мои дорогие! Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы — молодая семья. Желаю вам гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. Балуйте, заботьтесь, уважайте, цените и не переставайте удивлять друг друга. С днем вашей свадьбы!

Сегодня этот день особенный. Он наполнен волшебством и любовью. Ведь ваши души судьба сильнее всякого магнита притянула. Желаем прожить всю жизнь под одной фамилией, пусть этот праздник будет незабываемым для вас.

Дорогие молодожёны! Пусть ваша свадьба станет первым шагом в светлое большое будущее, где ваша семья станет настоящим образцом для подражания.

Живите с улыбкой, в тепле и добре, всегда готовы, чтобы были протянуть друг другу руку. Только в поддержке сможете многое преодолеть и не расстаться никогда.

Поздравляю от всей души с великим праздником ваших сердец, с вашей свадьбой. Будьте счастливы, дорогие, успешны во всём и взаимно любимы.

Дорогие дети! Наши любимые, подросшие, уже почти независимые, но всё равно такие родные и самые лучшие на свете! Поздравляем вас с днем бракосочетания! Желаем прожить в паре долгую, хорошую, насыщенную жизнь!

Молодожены! От души поздравляю вас с этим чудесным событием! Крепких уз, сильных чувств, больше ярких семейных событий! Древняя поговорка гласит, что временная неудача лучше временной удачи. Поэтому вашей семье желаю бесконечного везения, а неудач лишь временных! Счастья вашей новой молодой семье!

Поздравляю с разводом! Желаю обрести истинное счастье, расправить крылья, встрепенутся, обновиться и открыть сердце и душу новым ощущениям! Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а будущее сияет яркими впечатлениями, новыми ощущениями и теплыми объятиями!

Любовь — та неразменная монета, которая составляет теперь ваш прожиточный минимум! …

Творите добро, и взаимность вам обязательно вернется. Пусть ваши чувства будут самыми яркими, глубокими и искренними!

Великое таинство свершилось, и Господом благословилось! Пусть хранит Всевышний ваш очаг, оберегая его от бед и приумножая блага ваши. Да пошлет он вам детишек побольше и здоровья покрепче. Живите долго, счастливо, богато и в согласии.

Поздравляем с днем вашей долгожданной свадьбы, вы к этому шли и всегда цените это не зря потраченное время. Пусть ваша новая семья с годами наполняется опытом и мудростью.

Дорогие наши дети, вы сегодня — самые красивые жених и невеста, и мы желаем с завтрашнего дня стать самыми счастливыми мужем и женой. Золотые наши, пусть семья ваша будет крепкой, пусть узы ваши никогда разорвутся, пусть для любви вашей открыт будет путь к любой мечте. Живите мирно, благодатно и усладно!

Для жениха и невесты, пусть удача и счастье заполнят все ваше будущие дни.

С началом Вашей семейной жизни пусть все мечты в Ваших сердцах сбываются. С наилучшими пожеланиями к вам обоим.

Дорогие наши друзья, поздравляем вас с днём свадьбы. Любить — вы любите друг друга, а значит — счастливы без памяти. Поэтому пожелаем вам крепкого здоровья и надёжного благополучия для вашей ныне созданной прекрасной семьи.

Дорогие дети, взрослые уже, но такие любимые и ненаглядные! Поздравляем вас со свадьбой! Желаем, чтобы жизнь ваша семейная была похожа на полноводную речку, которая течет среди кисельных берегов! Пусть дает вам Бог силы преодолевать все трудности и переживать все радости вместе, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза с любовью и восхищением!

Сегодня распустился бутон вашей семьи, желаем, чтобы цветок из него притягивал взгляд красотой ваших отношений и благоухал ароматом любви, а плодами его чтобы стали прекрасные здоровые дети.

Дорогие молодожены, поздравляем с незабываемым праздником — днем создания вашего семейного союза. Желаем построить семью долговечную, в которой каждый будет, любим и уважаем.

Поздравляю молодых и желаю им бесконечного семейного счастья у теплого домашнего очага, страстных ночей, приятного пробуждения в объятиях друг друга, полноты чувств, нежности и взаимопонимания!

Браки создаются на небесах и этот союз теперь — один из таких. Поздравляем молодожёнов!

Сегодня знаменательный день — день вашей свадьбы. Мы всем сердцем тебе желаем счастливого замужества и доброй памяти о наших весёлых приключениях, которые, надеемся, хоть и редко, но будут иметь место в нашей жизни и дальше.

Чтобы очаг вашего семейного счастья никогда не погас. Живите ладно и счастливо, в мире и достатке.

Мое благословение, поздравления и добрые пожелания. Я желаю вам всего самого лучшего на все годы вперед.

Дорогие молодожёны! Оставайтесь непреклонны перед жизненными обстоятельствами, владейте снисходительностью, умейте уступать.

Счастья вам и вечной любви, крепкой здоровой семьи. Крепкой здоровой семьи, счастья вам и вечной любви.

Поздравляем с днем бракосочетания! Ты — самая прекрасная из невест. Пусть спустя многие годы ваши улыбки и влюбленные взгляды радуют наши сердца. Пусть частым гостем на вашем пороге будет аист, который подарит вам здоровых красивых детишек.

Пусть новая и совместная страница вашей жизни содержала только положительные эмоции, счастья, много радости и смеха. Чтоб от любви кружилась голова, и билось от счастья сердце.

Милые, любящие, светлые! Желаю вам в день свадьбы лазурного неба из чистоты сердец, яркого света от солнца счастья, чистого воздуха из атомов радости и поцелуев от бесконечной любви!

Доча, раньше я переживала только за тебя, а теперь ещё и за своего зятя. (Имя мужа) у тебя такой умница! Никогда его не обижай: я как мать тебе запрещаю! Совет вам да любовь!

Когда соединяются две удивительные судьбы, два характера, две половинки сердец, на выходе получается неповторимое сочетание, которое называют семьей. Поздравляю вас и желаю не терять тех искр, что однажды зажгли ваши сердца! Счастья, всех земных и неземных благ, берегите себя!

Без сомнений идите вдвоем только прямо, не сворачивая налево. Не растеряйте свои искорки в глазах и осознайте, что вы друг другу родные половинки.

Дорогие и замечательные молодожёны. Желаю вам жить в благодати и радости, мире и верной любви.

Поздравляю. Сегодня необычайно важный и трепетный день, день, когда все, о чем мечталось стало явью и магия любви объединила две линии судьбы в одну единственную. Желаю единомыслия, совершенства и постоянного семейного роста. Будьте счастливы!

Дорогие молодожены! Мы поздравляем вас с созданием семьи и желаем, чтобы всю супружескую жизнь вы смотрели друг на друга так же влюбленно, как сегодня. Цените друг друга, оберегайте и любите даже спустя многие годы.

Медовый месяц самый счастливый период супругов: пора беззаботности, страсти, возвышенности чувств, легкости, нежной дрожи влюбленных. Пожелаем же молодым, чтобы их медовый месяц был длиною в жизнь.

Ваша история только начинается, ведь только в сказке кончается дело свадьбой. А вам дорогие молодожены предстоит еще много приключений и нужно будет многое преодолеть.

Огромного счастья молодым желаем вам, исполнения всех супружеских мечтаний и оправдания всех тёплых ваших надежд.

Спасибо Амуру, что выбрал такие мишени! Обещаю гулять на вашей свадьбе шумнее всех!

Желаем семьи вам надежной и крепкой. С сегодняшнего дня забывайте обиды и начинайте жить в новых открытиях. Пусть в суете обыденной жизни будет больше светлых и радостных дней.

Дорогие наши дети! Как пелось в одной замечательной песни: Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом! Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким — Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим мы желаем вам, чтобы ваш брак был счастливым! Пусть будет радостной ваша любовь!

Милые и дорогие наши дети. Мы поздравляем вас с днём свадьбы, с добрым началом ваших семейных отношений. Пусть ваша нежность, любовь, взаимопонимание и удача всегда помогают вам преодолеть любые трудности.

Поздравляю от чистого сердца с венчанием, теперь ваш брак узаконен на небесах. Будьте всегда верны друг другу, живите в мире и согласии, пусть в вашем доме поселится благодать, пусть ваша семья будет искренне счастливой и крепкой.

Поздравляю вас со свадьбой и желаю вам вместе написать свою дальнейшую семейную жизнь. Советую подойти творчески к этому процессу и сделать так, чтоб вам жилось интересно и легко, весело и счастливо.

Родные мои! От всего сердца хочу поздравить вас с этим главным событием. Пусть любовные узы, сковывающие вас, с годами только крепнут, доверие и взаимопонимание между вами только растет, копилка совместных счастливых воспоминаний пополняется, а огонек романтики не затухает в течение всей вашей жизни!

Дорогие молодожены, от всей души поздравляем Вас с свадебным днем! Будьте космосом, бесконечной энергией, звездами и галактиками, радужной любовью, надежной опорой, бескрайним горизонтом друг для друга.

Пусть стучат ваши сердца в унисон и пусть души породнятся на веки! Чтобы сбывались все заветные мечты, и чтоб горел долго ваш семейный очаг. Пройдите вместе этот светлый путь до самой бриллиантовой свадьбы.

Дорогие молодожёны! Пусть Ваша семья будет крепким и нерушимым союзом двух любящих сердец. Желаем скорейшего прибавления потомства, много счастливых лет, проведённых вместе.

Милые голубки, дорогие молодожёны, от души вас поздравляю с вашей свадьбой. Будьте всегда счастливы и любимы, желаю вашей семье блага и добра, достатка и понимания, мира и удачи. Пусть дом ваш полон будет радости и уюта. Совет вам да любовь.

Чтоб жизнь складывалась удачно, нужно всё умело применять по назначению. Любовь поселить в сердце, везение держать в руках, а в доме поддерживать домашний очаг. Поздравляю вас со свадьбой и желаю вам овладеть основами великой мудрости.

Поздравляю от души вас с помолвкой. Желаю вам, чтобы этот серьезный шаг сделал вашу жизнь счастливой и интересной, веселой и благополучной, чудесной и замечательной. Любите друг друга всегда, дарите искреннюю радость и заботу.

С днем свадьбы! Будьте счастливы и пусть никакая беда не сможет потушить ваш семейный очаг.

Сегодня ты — прекрасная невеста, а завтра проснёшься самой замечательной женой. Поздравляю с днём свадьбы и желаю тебе, милая, счастливой женской доли, крепких крыльев за спиной и вечной любви в сердце. Пусть тебе в любой ситуации удастся сохранить пламя семейного очага, пусть супруг тебя боготворит и носит на руках. — Свадебные тосты и пожелания на казахской свадьбе.

Сегодня день, где виноваты оба и это торжество исключительно состоялось по вашей вине. Столкнулись две судьбы и создали шторм самых ярких и бурных эмоций.

Молодожены, поздравляем с днём формирования новой ячейки общества — вашей семьи. Любви вам, счастья и здоровья. С днём свадьбы!

Поздравляю с днём создания семьи, с великим торжеством в честь рождения нового улика в нашем пчелином рое. Желаю вам быть крутой парой, влюблёнными, как дАртаньян и Констанция, юными в душе, как Ромео и Джульетта, верными, как Мастер и Маргарита, мечтательными, как Ассоль и Грей, счастливыми, как Золушка и Принц.

Источник

Кавказские тосты, притчи и шутки на свадьбу

Поэтому. если есть желание удивить гостей и порадовать молодоженов, то свои пожелания лучше не читать по открытке, а говорить наизусть или экспромтом, как-то обыграть реквизитом или музыкальным сопровождением.

Хорошим вариантом яркого и выразительного поздравления молодых может стать, например, красивая легенда или притча, застольная шутка с веселыми пожеланиями виновникам торжества или артистично поданный кавказский тост

Надеемся, что предлагаемые кавказские тосты, притчи и шутки на свадьбу помогут определиться с выбором застольного поздравления или развлечения.

1. Кавказский тост «За самую лучшую невесту!»

Когда-то давно, в горных селениях, было заведено женить молодых мужчин так: собирали во дворе родительского дома всех девушек на выданье и расспрашивали о том, что они умеют делать: как еду готовят, как скотину пасут, как нить прядут, как праздничные скатерти вышивают …И, выслушав рассказ об умениях и талантах претенденток,….выбирали самую красивую! Наш жених оказался хитрее самых мудрых аксакалов, выбрал и самую красивую, и самую умную, и самую умелую. Так поднимем же бокалы за самую лучшую невесту!

2. Притча на свадьбе о великой любви.

Кавказские старцы рассказывают одну легенду о прекрасной любви девы-красавицы, княжеской дочери, и бедном, но благородном и удивительно привлекательном юноше-горце. Как водится, семья знатной девушки была против такого брака, поэтому пара и задумала бежать вопреки всем опасностям – главное, чтобы быть вместе!

А девушка, упав, как тонкая лоза от свирепого ветра, свесила свою белую ручку с высокого уступа. И по этой руке потекла девичья кровь, и превратилась девушка в чистейший родник.

Юноша же, склонившись над мертвой возлюбленной, окаменел от горя, приняв облик могучего утеса, который до скончания дней прикрывает и оберегает устье чудесного родника. Так они навсегда обрели друг друга, ведь настоящую любовь не победят никакие стрелы и людское коварство.

Так выпьем же за великую любовь наших молодоженов, и пусть она будет большой и счастливой без подлости, предательства и измен!

3. Тост-шутка на свадьбе про детей.

Гулял я раз на свадьбе друга – хорошая была свадебка! И прочитали молодожены в первую брачную ночь сказку про Красную шапочку, и родилась у них вскоре прелестная дочка. А потом гулял я на свадьбе своей подруги. Эти молодожены прочитали себе на ночь сказку «Мальчик с пальчик». Через девять положенных месяцев родился у них малыш-крепыш.

Был я и на третьей свадебке. Третьи молодожены читали себе сказочку «Белоснежка и семь гномов». Так теперь они могут похвастаться дочерью и семью сыновьями! Что же я предлагаю? А предлагаю я выпить за то, чтобы наши молодожены этой ночью подробнейшим образом изучили сказку под названием «Али-Баба и сорок разбойников»!

lr4lviccg270wem100sz478tomeqni4. Кавказский тост «Если хочешь быть счастливым…»

Горские мудрецы часто повторяют женихам: «Если хочешь, чтобы счастье посетило тебя на день – выпей вина. Если ждешь счастье на два дня – выпей вина и съешь мяса. Если желаешь быть счастливым всю жизнь, то не просто люби, но уважай, береги и считайся с мнением твоей супруги!» Поднимем же бокалы за нашего новобрачного, который сделал правильный выбор и взял себе в жены женщину, которую нельзя не ценить!

5. Тост «Счастье в детях»

Умные люди говорят, что мужчина обязан сделать счастливой свою супругу. А что еще может принести женщине счастье, как ни дети? Выпьем же за то, чтобы наш новобрачный доставил своей жене столько счастья, чтобы хватило бы на целый детский сад!

6. Тост-шутка «За доверие!»

Умудренные опытом старики считают, что каждая жена должна знать, сколько у мужа денег в кошельке, в заначке и на банковском счете. При этом каждый муж должен забыть, сколько его супруге лет, какое количество шуб у нее в шкафу и всегда соглашаться с тем обстоятельством, что совершенно нечего надеть. А это значит, что мы сейчас с вами выпьем за супружеское доверие, которое дороже всех шуб и весомее всех банковских счетов!

3gkdqgl1weki4vucyt5a54yn8vn87y7. Красивый грузинский тост за молодых.

Выпьем за красавицу-невесту, свежую, как утренняя зорька, легкую, как поцелуй младенца, синеглазую, как весеннее небо в полдень, нежную, как родниковая вода, и страстную, как черная пантера, спелую, как алая малинка, и умную, как сто мудрейших! Выпьем за жениха! За настоящего мужчину, надежного, как мощный утес, верного, как горный орел и нежного, как пушистый котенок! Выпьем за молодоженов!

8. Застольная шутка для темной компании «За страстных мужчин»

Однажды ночью по берегу реки при полной луне прогуливался лесовик. Ладный такой, да кряжистый. Вдруг увидел он в камышах нежнейшее тело прелестной русалки – она загорала под ласковыми лунными лучами. В лесовике, как в нормальном мужике, вспыхнуло страстное желание. Русалочка же на его ухаживания откликнулась и ласкам его отдалась, но не слишком страстно, как показалось лесовику.

— Ты пахнешь лесом! – грубо буркнул он после любви.

Выпьем же за страстных мужчин, что из любого дерева сумеют выбить искру!

9. Тост на свадьбе «За мудрых жен!»

Встретились два столетних горца и стали рассказывать, кто как живет:

— Знаешь, а ведь моя жена любит меня и уважает как прежде! – говорит первый аксакал.

— С чего ты это взял?

— На днях она мне сказала, что я такой же сильный, как и в 80 лет!

— А она с чего это взяла?

— Знаешь, в моем дворе лежит камень, который положен туда еще моим прадедом. Так вот я его и в 80 не мог сдвинуть с места, и в сто лет – так же не могу. Вот жена и уверяет, что с моими силами ничего плохого не случилось!

Поэтому я предлагаю поднять бокалы за мудрых жен, способных вдохновлять мужей до самой старости, и за не менее мудрых мужей, способных вдохновляться своими женами!

10. Легенда о любви и цветке эдельвейсе

Послушайте, молодожены, легенду о любви. Ее рассказывают старые кавказские аксакалы, и гласит она о двух возлюбленных.

Жила в Армении красивая княжна; пришло время выходить ей замуж, но всех-то она отвергала. Просто ей казалось, что ищут сребролюбивые женихи не ее любви, а ее денег. Да так оно и было! Вот поэтому армянская княжна-красавица и давала всем от ворот поворот. Однажды пришел в их земли чужестранец: и лицом, и речью отличался он ото всех, кого знала княжна. И были его рассказы полны удивительных знаний, а его суждения – остротой ума. Вот и полюбила юная княжна иноземца. Да и он прикипел к девушке, к ее юной и нежной красоте, всем сердцем.

Однако на пути у влюбленных встала одна старуха – глава знатного, но обедневшего рода. Сын ее когда-то сватался к красавице и получил отказ. Не могла старуха пережить такого и наплела чужестранцу, что княжна поставила условие: выйду, мол, за того, кто достанет мне высокогорный цветок эдельвейс! Недолго думая, влюбленный отправился в путь. Невыносимой была его дорога к заветному цветку: руки и все тело юноши было изодрано в кровь, но он упрямо карабкался по кручам. Удача улыбнулась смелому влюбленному, и он нашел эдельвейс!

Спускаясь, юноша пользовался только одной рукой, ведь в другой он зажал свою прекрасную находку. На одном из крутых выступов, юноша оступился и сорвался, лишь успел ухватиться в последнюю минуту рукой, в которой держал цветок. Закричал юноша от досады, ведь если бы сберег цветок погиб сам, но без цветка он не мог вернуться к любимой, тогда зачем ему жизнь? И тот момент, когда решил юноша сорваться в бездну, на его крик прибежала возлюбленная и успела сказать ему, что ей не нужны никакие цветы, если его не будет рядом. Юноша спасся, влюбленные соединили свои руки и не разлучались они с тех пор больше никогда.

Я хочу поднять этот бокал за верных мужчин и женщин! За их умение выбирать раз и навсегда свою любовь!

11. Тост «За отцов, которых нельзя смутить!»

Приходит счастливый отец в роддом, чтобы забрать из него свою супругу. К нему, с двумя младенцами на руках, подходит медсестра:

— Вас не смущает, что детей больше одного?

— Нет, что вы! – отвечает смущенный, но совершенно счастливый отец.

— Ну, тогда держите, а я сбегаю за остальными!

Так выпьем же за отцов, которых нельзя смутить!

12. Кавказский тост на свадьбу «Про возможности и потребности»

Послушайте одну историю: задумал как-то супруг купить своей жене подарок на очередную годовщину. Ходил-ходил по магазинам, весь замучился, но так и не выбрал никакого презента. Тогда он обратился к продавщице, и та легко разрешила его страдания. Она спросила, что же хочет его жена? Он вспомнил и сразу понял:

— Нет, столько денег у меня не найдется!

Так давайте же выпьем не за то, чтобы наша невеста была скромна в своих желаниях, а за то, чтобы наш жених всегда мог ее обеспечить и чтобы, как говорится, его возможности опережали ее потребности!

13. Застольная шутка про тещу.

В третьем часу ночи молодая жена звонит своей матери:

— Мама! Мужа до сих пор нет, а уже два часа ночи! Боже мой, он, наверное, завел другую!

— Успокойся, доченька. Какую другую, ты же у меня такая красавица?! Уверена, что ничего страшного не случилось: он просто попал под машину и сейчас лежит в больнице!

Давайте же выпьем за мудрых матерей наших жен, то есть за тещ!

14. Свадебная притча о родителях

Одна старая кавказская притча для свадьбы гласит: юноша безмерно влюбился в юную красавицу, но та согласилась быть его женой, только когда он исполнит сто ее желаний. Во-первых, она попросила его достать редкий цветок с самой высокой горы. Юноша исполнил эту прихоть. Потом она пожелала, чтобы юноша переплыл бурный поток и не замочил рук, потом – сбил с ее головы яблоко, выстрелив из арбалета. И многие-многие десятки других капризов, с которыми влюбленный справлялся влегкую. Но сотым желанием прекрасной пери стало вот что: «Забудь отца и мать твоих! Забудь их имена и дом, где ты родился!» И, услышав эти требования, юноша вскочил на коня и только его и видели!

Поднимем же бокалы за родителей жениха и невесты! Молодожены! Не смейте в своем счастье забывать тех, кто дал вам жизнь и вывел вас в люди!

15. Тост «За счастье молодых!»

16. Застольная шутка про жен.

Было дело так: собрались в гостях у одного старца все мужчины одного аула, и старец спрашивает их:

— Кто из вас доволен своей женой, встаньте!

С мест повскакивали все мужчины, кроме одного. Мудрейший одновременно расстроился, ведь встали все, кроме одного, но и обрадовался, ведь среди этих глупцов все-таки был один умный муж, который доволен своей женой. Тогда старец принялся распекать недовольных и говорить им, что только неблагодарный муж признается при всем честном народе, что он недоволен своей супружницей.

— Слава аллаху, есть среди моих односельчан хоть один умник! – закончил свою речь старейшина.

Выпьем же за тех жен, которых невозможно не уважать!

17. Притча для молодоженов о долголетии.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Универсальный информационный портал
Adblock
detector